CJENOVNIK

ODSTRELA I KORIŠĆENJE USLUGA U LOVIŠTU

OSTALE USLUGE

Za ostale usluge u lovu koje korisnik pruža lovcu, a koje nisu uključene u dnevnu organizacionu taksu (npr. korišćenje terenskog vozila, traktora , čamca, konja, pasa, pogoniča, nosača, veslača, video i foto snimanja divljači i lovišta, razgledanje lovišta), cijene određuje korisnik lovišta.