Dnevna organizaciona taksa za lov srndaća i srne iznosi 50,00KM. Dozvoljeno vrijeme lova srndaća je u periodu od 15. maja do 15. septembra. Trofejne vrjednosti mrkog medvjeda u SIS poenima izražene u KM iznosi:

Do 79,99 poena

280KM
  • Lov od 15.05. – 15.09

Od 80 - 99,99 svaki poen

12KM
  • Lov od 15.05. – 15.09

Od 100 poena

520KM
  • Lov od 15.05. – 15.09

Preko 100 poena - 104,99 poena

600KM
  • Lov od 15.05. – 15.09

Od 105 - 109,99 poena

690KM
  • Lov od 15.05. – 15.09

Od 110 - 114,99 poena

730KM
  • Lov od 15.05. – 15.09

Od 115 - 119,99 poena

945KM
  • Lov od 15.05. – 15.09

Od 120 - 124,99 poena svaki sledeći

100KM
  • Lov od 15.05. – 15.09

Od 130 poena

1945KM
  • Lov od 15.05. – 15.09

Preko 130 svaki sledeći poen

130KM
  • Lov od 15.05. – 15.09

Za ranjenog a nepronađenog srndaća lovac plaća 50% procijenjene vrijednosti primerka (trofej i meso). Lovcu kao trofej pripadaju kosti lobanje sa rogovima srndaća.