Dnevna organizaciona taksa za lov DIVOJARCA iznosi 100,00KM. Dozvoljeno vrijeme lova  je u periodu od 01. avgusta do 30. novembra. Trofejne vrjednosti DIVOJARCA u SIS poenima izražene u KM iznosi:

Do 69,99 poena

450KM
 • Lov od 01.08. – 30.11

Od 70 - 79,99 svaki poen

660KM
 • Lov od 01.08. – 30.11

Od 80 - 84,99 poena

810KM
 • Lov od 01.08. – 30.11

Od 85 - 89,99 poena

1080KM
 • Lov od 01.08. – 30.11

Od 90 - 94,99 poena

1260KM
 • Lov od 01.08. – 30.11

Od 95 - 99,99 poena

1440KM
 • Lov od 01.08. – 30.11

Od 100 - 104,99 poena

1980KM
 • Lov od 01.08. – 30.11

Od 105 - 109,99 poena

2700KM
 • Lov od 01.08. – 30.11

Preko 100 poena svaki slijedeći poen

200KM
 • Lov od 01.08. – 30.11

Za ranjenog a nepronađenog divojarca lovac plaća 1.000KM

Dnevna organizaciona taksa za lov DIVOKOZA iznosi 100,00KM. Dozvoljeno vrijeme lova  je u periodu od 01. septembra do 31. decembra. Trofejne vrjednosti DIVOKOZE u SIS poenima izražene u KM iznosi:

Do 69,99 poena

450KM
 • Lov od 01.09. – 31.12

Od 70 - 79,99 svaki poen

660KM
 • Lov od 01.09. – 31.12

Od 80 - 84,99 poena

810KM
 • Lov od 01.09. – 31.12

Od 85 - 89,99 poena

1080KM
 • Lov od 01.09. – 31.12

Od 90 - 94,99 poena

1260KM
 • Lov od 01.09. – 31.12

Od 95 - 99,99 poena

1980KM
 • Lov od 01.09. – 31.12

Od 100 - 104,99 poena

2700KM
 • Lov od 01.09. – 31.12

Od 105 poena svaki sledeći poen

200KM
 • Lov od 01.09. – 31.12

Za ranjenu a nepronađenu DIVOKUZU lovac plaća 1.000KM. Meso divokozije divljaći u koži, bez utrobe, glave i nogu do koljena naplaćuje se 20,00KM po kilogramu, lovcu pripada trofej DIVOJARCA – DIVOKOZE