Dnevna organizaciona taksa za lov mrkog medvjeda iznosi 80,00KM. Ako lovac u lovu na drugu divljač odstrijeli neku od ovih vrsta, ne plaća dnevmu organizacionu taksu. Cijena odstrela po vrstama divaljači iznosi :

Vuk

750KM

Lisica

40KM

Kuna (zlatica, bjelica)

80KM

Divlja mačka

180KM

Jazavac

50KM

Šakal

150KM

Lovcu kao trofej pripadaju lobanja i krzno vuka, šakala, divlje mačke, jazavca i lisice