VITOROG – POSEBNO LOVIŠTE

Special Hunting Area

VITOROG – POSEBNO LOVIŠTE

Special Hunting Area

VITOROG NUDI ORGANIZACIJU LOVA NA: 

MEDVJEDAVUKASRNDAĆADIVLJE SVINJETETRIJEBALJEŠTARKEMEDVJEDAVUKASRNDAĆADIVLJE SVINJETETRIJEBALJEŠTARKE

Posebno lovište Vitorog nudi organizaciju lova na: 

MedvjedaVukaSrndaćaDivlje svinjeTtrijebaLještarke

Posebno lovište Vitorog se proteže na teritorijie opštine Šipovo, Mrkonjić Grad i Kupres. Odlukom Vlade Republike Srpke od 2015. godine lovištem upravlja Javno preduzeće šumarstva “Šume RS” a.d. Sokolac, šumsko gazdinstvo Gorica Šipovo, kao korisnik. Lovište se prostire na 13.255 ha, od čega je 13.223 ha lovno. S obzirom da je lovište planinsko osnovne vrste divljači su: medvjed, srneća divljač, divlja svinja, vuk i veliki tetrijeb. Ova stranica služi kako bi se lovište Vitorog promovisalo na adekvatan način, te građani informisali o aktivnostima koje sprovodi šumsko gazdinstvo Gorica Šipovo.
Glavni i osnovni  cilj ove stranice jeste da se prikaže domaćinski odnos prema lovištu, kao i domaćinski odnos prema prirodnim bogatstvima koja su nam data na raspolaganje. Adekvatna briga o prirodi, staništu i životinjama su jedan od osnovnih načela kojima se vodi šumsko gazdinstvo Gorica Šipovo. Naš tim će uraditi sve što je u našoj moći da domaćinski upravljamo lovištem Vitorog, te da kroz svoje svakodnevne aktivnosti promovišemo lov kao jedno od privrednih grana koja može generisti značajne prihode na teritoriji opštine Šipovo i globalno na teritoriji Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Vrste divljaći u lovištu!