Dnevna organizaciona taksa pojedinačnog lova divljih svinja iznosi 60KM. Vrijeme lova divlje svinje je neograničeno. Trofejne vrjednosti VEPRA u SIS poenima izražene u KM iznosi:

Do 79,99 poena

180KM
 • Vrijeme lova neograničeno

Od 80 - 99,99 poena svaki poen

12,50KM
 • Vrijeme lova neograničeno

Od 100 poena

430KM
 • Vrijeme lova neograničeno

Preko 100 - 109,99 poena, svaki poen

25KM
 • Vrijeme lova neograničeno

Od 110 poena

680KM
 • Vrijeme lova neograničeno

Preko 110 poena, svaki poen

50KM
 • Vrijeme lova neograničeno

Od 115 poena

930KM
 • Vrijeme lova neograničeno

Preko 115 poena svaki sledeći poen

75KM
 • Vrijeme lova neograničeno

Od 120 poena

1305KM
 • Vrijeme lova neograničeno

Preko 120 poena

100KM
 • Vrijeme lova neograničeno

Za ranjenog a nepronađenog VEPRA lovac plaća iznos od 300KM koji se uvečava za 50% procijenjene težine mesa.Lovcu pripada trofej a meso VEPRA u koži, bez utrobe plaća se 4KM po kilogramu.

KRMAČA  cijena odstrela:

Do 70 kilograma težine

150KM
 • Vrijeme lova neograničeno

Od 71 - 100 kilograma težine

250KM
 • Vrijeme lova neograničeno

Preko 100 kilograma težine

300KM
 • Vrijeme lova neograničeno

Lovcu pripada odstreljeni primjerak bez obaveze plaćanja cijene mesa. Za ranjenu, a nepronađenu krmaču lovac plaća iznos od 50KM, koji se uvećava za 50% procjenjene težine mesa.

NAZIME i prase:

Cijena odstrela nazimeta iznosi

150KM
 • Vrijeme lova neograničeno

Cijena odstrela praseta iznosi

100KM
 • Vrijeme lova neograničeno

Lovcu pripada odstreljeni primjerak bez obaveze plaćanja cijene mesa.

Lov divlje svinje sa čeke:

Ako se odstrel divljih svinja vrši sa zatvorenih čeka, lovac plaća cijene utvrđene u podt. a), b), i v) ove tačke, a lovcu pripada odstreljeni primjerak krmače, nazimeta i praseta bez obavete plaćanja cijene mesa, a promašaj lovac plaća u sledećem iznosu:

Za Vepra

100KM
 • Vrijeme lova neograničeno

Za Krmaču

50KM
 • Vrijeme lova neograničeno

Za Nazime i prase

50KM
 • Vrijeme lova neograničeno

Lov divlje svinje pogonom i prigonom:

Lov pogonom i prigonom na divlje svinje organizuje se za grupe od tri do deset lovaca. Ako lovci nisu članovi lovačkog udruženja dnevna taksa iznosi 300KM. U ovu cijenu je uračunata komplet organizacija lova. Svaki naredni odstreljeni primjerak plaća se paušalno u sledećim iznosima:

Za Vepra

400KM
 • Vrijeme lova neograničeno

Za Krmaču

250KM
 • Vrijeme lova neograničeno

Za Nazime i prase

150KM
 • Vrijeme lova neograničeno